Webstedet bruger også Google DoubleClick for at forbedre annonceringen. Nogle af de typiske anvendelsesformål er at målrette annoncering ud fra, hvad der er relevant for en bruger, at forbedre rapporteringen vedrørende kampagneeffektivitet og at undgå at vise annoncer, som brugeren allerede har set.
Det cookie-ID, der er knyttet til hver enkelt DoubleClick-cookie, har afgørende betydning for disse applikationer. DoubleClick bruger f.eks. cookie-ID’er til at opdatere en logfil over, hvilke annoncer der vises på hvilke browsere. Når det er tid til, at en annonce skal vises på en browser, kan DoubleClick bruge browserens cookie-ID til at kontrollere, hvilke DoubleClick-annoncer der allerede er blevet vist på den pågældende browser. På den måde undgås det, at DoubleClick viser annoncer, som brugeren allerede har set. På samme måde gør cookie-ID’er det muligt for DoubleClick at registrere konverteringer, der er relateret til annonceanmodninger – f.eks. når en bruger får vist en DoubleClick-annonce og senere bruger den samme browser til at besøge annoncørens website og foretage et køb.
DoubleClick-cookies indeholder ingen personidentificerende oplysninger. Med brugerens tilladelse kan oplysninger, der er knyttet til DoubleClick-cookien, føjes til brugerens Google-konto.
Hvis en Google-bruger vælger at fravælge tjenesten via “Annonceindstillinger” på sin Google-konto,  overskrives det unikke DoubleClick-cookie-ID på brugerens browser med ordlyden “OPT_OUT”. Da der ikke længere er et unikt cookie-ID, kan fravalgscookien ikke knyttes til en bestemt browser.
Læs mere om Google DoubleClick på: https://support.google.com/adsense/answer/2839090?hl=en